Aerosoft's - Aerosoft Launcher

Aerosoft's - Aerosoft Launcher

Miễn phí
Cho anh một toàn cảnh về tất cả Aerosoft sản phẩm được cài vào máy tính của anh
Người dùng đánh giá
4.1  (14 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
4.3
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
Cái Aerosoft Launcher cho anh một toàn cảnh về tất cả Aerosoft sản phẩm được cài vào máy tính của anh. Cậu cũng sẽ có dễ truy cập vào đặc biệt tính năng sẵn sàng cho vài sản phẩm này. Còn nữa, anh sẽ có thể truy cập vào các Aerosoft hàng và Aerosoft forum.
Tính năng:
- Joystick Configuration Tool.
- Deinstall lệ.
- Tự động cập nhật hàm ở bắt đầu.
- Hiện tại activations.
- Sản phẩm mới thông tin chức năng.
- Yêu cầu hỗ trợ-email.
Thông tin được cập nhật vào: